Warunki zamawiania

WARUNKI ZAMAWIANIA ON-LINE
 
 §1
 Warunkiem realizacji zgłoszonego zamówienia przez firmę PHU POORK jest wypełnienie wszystkich wskazanych w formularzu pól w sposób adekwatny do rzeczywistoœci.
 §2
Formularz wypełniony w sposób ewidentnie fałszywy zostanie natychmiast odrzucony.
 §3
Każde zgłoszenie zawierajšce znaki sugerujšce na nieprawdziwoœć otrzymanych od klienta danych będzie weryfikowane, a w przypadku stwierdzenia zafałszowania któregoœ z otrzymanych pól, zgłoszenie zostanie potraktowane jako "SPAM" czyli wiadomoœć złoœliwš lub próbę wyłudzenia informacji.
 §4
Firma POORK zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia bez okreœlenia powodów oraz bez informowania zamawiajšcego.
 §5
W przypadku wystšpienia jakichkolwiek wštpliwoœci co do prawdziwoœci otrzymanych danych, lub okazjonalnej werfikacji klienta firma PHU POORK zastrzega sobie prawo do żšdania od Zamawiajšcego kopii w/w dokumentów: - wpis do ewidencji działalnoœci gospodarczej, itd.
 §6
Zamawiajšcy powinien okreœlić sposób odbioru/dostawy zamawianego sprzętu, koszty zwišzane z dostawš ponosi zamawiajšcy.

Warunki swiadczenia usług serwisowych

WARUNKI HANLOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH FIRMY PHU POORK

 §1
 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez firmę PHU POORK jest złożenie przez Zleceniodawcę powyższego „FORMULARZA / ZAMÓWIENIA na wykonanie zlecenia”. W zleceniu musi być jasno określony rodzaj usterki – awarii lub usługi, która ma być usunięta lub wykonana na dobro Zleceniodawcy. Potwierdzeniem wykonania robót jest podpis Zleceniodawcy lub osoby przez nią upoważnionej, na „PROTOKOLE potwierdzającym wykonanie zlecenia”.
§2
Na podstawie protokołu wystawiana jest faktura, która wysyłana jest Zleceniodawcy w postaci elektronicznej (e-mail) oraz pocztą. Ze względu na często źle funkcjonującą Pocztę Polską i dostarczanie przez nią dokumentów z dużym opóźnieniem, faktura elektroniczna stanowi podstawę do zapłaty należności w terminie wskazanym na fakturze. Jednocześnie Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
§3
Koszt montażu jest określany dla prac wykonywanych od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 na terenie Warszawy. Każda rozpoczęta godzina wykonywanego zlecenia liczona jest jako pełna godzina i opłata wynosi 150,00zł netto za pierwszą godzinę i 100,00zł netto za każdą następną. Poza tymi godzinami oraz w dni wolne od pracy opłata wynosi 250,00zł netto za pierwszą godzinę i 150,00zł netto za każdą następną , chyba że wcześniej ustalone były inne warunki handlowe.
§4
 W cenę pierwszej godziny wykonywanego zlecenia wliczony jest dojazd, który obejmuje tylko teren Warszawy. Natomiast koszt dojazdu do miejsca robót znajdującego się w obrębie do 15 km od granic Warszawy, wynosi 50,00 zł netto.
 

Cookie

Polityka prywatności ws. cookie

 Cookie (ciasteczka) wykorzystywane przez stronę służą do logowania użytkowników, przechowywania zawartości koszyka oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym.

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Ta strona dla lepszego działania używa plików Cookie (Ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. polityka prywatności.

Zgadzam się z ustawieniami Cookie na tej stronie.

EU w/s Cookie