Nasze nagrywarki

NAGRYWARKA R4

Profesjonalna nagrywarka to modułowa konstrukcja umożliwiająca rejestrację od 4 do 128 kanałów: nagrywanie linii analogowych, ISDN BRI, ISDN PRI

Rozwiązania z R4

System R4 służy do nagrywania rozmów i/lub dźwięku ze źródeł: 

 • linii telefonicznych analogowych, 
 • linii telefonicznych ISDN (PRI, BRI) 
 • linii radiotelefonicznych, 
 • mikrofonów. 

Możliwość nagrywania do 128 kanałów. Jakość nagrywania odpowiada standardowi telefonicznemu. 

           

Elementy systemu   

System składa się z bazy wyposażonej w kartę procesora ze stykiem USB łączącym z PC. W skład pakietu R4 oprócz bazy, wchodzi oprogramowanie TELE32

Komputer i system operacyjny nie jest przedmiotem dostawy. Wskazane jest aby komputer, na którym pracuje system nie był używany do innych celów (nie dajemy gwarancji poprawności działania).  Minimalne wymagania komputera to: Np. procesor Celeron 1GHz, 128MB RAM dysk twardy najlepiej o dwóch partycjach (jedna na system operacyjny i oprogramowanie TELE32 większa niż 2GB, druga dla nagrań większa od 10GB) lub dwa dyski, dwa porty USB (najlepiej v2), port szeregowy, karta sieciowa, karta dźwiękowa, system operacyjny Windows 2000 lub XP profesjonalny.

R4 – baza: skrzynka, zasilacz, karta procesora ze stykiem USB i magistralą dla kart linii nagrywających.

R4-4AN – karta do podłączenia 4 linii analogowych: telefonicznych, radiotelefonicznych, mikrofonowych.

R4-8AN – karta do podłączenia 8 linii analogowych: telefonicznych, radiotelefonicznych, mikrofonowych.

R4-2ISDN – karta do podłączenia 2 linii ISDN BRI (2B+D). Jest to ekwiwalent 4 kanałów.

R4-4ISDN – karta do podłączenia 4 linii ISDN BRI (2B+D). Jest to ekwiwalent 8 kanałów.

R4-1ISDN – karta do podłączenia 1 linii ISDN PRI (30B+D). Jest to ekwiwalent 30 kanałów.

C4-4P – karta do podłączenia 4 linii analogowych: telefonicznych z odbiornikami identyfikacji analogowej, numeru wybranego DTMF.

CC4-8P – karta do podłączenia 8 linii analogowych: telefonicznych z odbiornikami identyfikacji analogowej, numeru wybranego DTMF.

R4_ST – stanowisko zdalne do odsłuchu i bilingu.

R4mCRM -odsłuch – zdalne stanowisko odsłuchu bieżącego (on-line).

R4mCRM -5 stanowisk CRM /CTI

R4mCRM-2  kolejne 5 stanowisk

 

Przykład nagrywania po stronie linii zewnętrznych

 • W obiekcie znajduje się centrala telefoniczna abonencka (PABX).
 • Linie miejskie są dowolnego typu (należy tylko dobrać odpowiednie karty do R4).
 • Linii wewnętrznych jest dowolna ilość (do 2048 – ograniczenie programu TELE32 podstawowej wersji).
 • Nagrywane są wszystkie połączenia.

 

Opis nagrań, w programie TELE32:

 • czas trwania, 
 • numer kanału, 
 • numer wybrany (dla kart ISDN i CC4), 
 • należność za rozmowę (dla kart ISDN i CC4), 
 • numer identyfikacji abonenta dzwoniącego (CLIP dla kart ISDN i CC4), 
 • numer DDI lub MSN na który przyszło połączenie (dla kart ISDN)
 • data i godzina rozpoczęcia połączenia

 

Wady:

 • Brak rozróżnienia wg numerów wewnętrznych.
 • Przy liniach analogowych, nagrywanie uruchamiane i zatrzymywane jest poziomem sygnału.
 • Możliwe jest zbijanie kolejnych połączeń w jedno przy krótkim odstępie pomiędzy rozmowami, lub dzielenie rozmowy przy długich okresach ciszy w rozmowie.

 

Rozwiązanie eliminujące wady pokazano poniżej

 • W obiekcie znajduje się centrala telefoniczna abonencka (PABX).
 • Linie miejskie są dowolnego typu (należy tylko dobrać odpowiednie karty do R4).
 • Linii wewnętrznych jest dowolna ilość (do 2048 – ograniczenie programu TELE32 podstawowej wersji).
 • Nagrywane są wszystkie połączenia, można ukryć połączenia wybranych numerów (konieczne R3CKL)

 

Opis nagrań, w programie TELE32:

 • czas trwania, 
 • numer wewnętrzny fizyczny i wirtualny, 
 • numer kanału 
 • numer wybrany, 
 • opis połączeń 
 • należność za rozmowę- rozliczanie dla 8 dostawców usług, dla każdego wewnętrznego: fizycznego i wirtualnego, 
 • numer identyfikacji abonenta dzwoniącego, 
 • numer DDI lub MSN na który przyszło połączenie (dla kart ISDN)
 • data i godzina rozpoczęcia połączenia

W ten sposób otrzymujemy pełny system nagrywający połączenia z całkowitą informacją o nich: dacie, czasie, czasie trwania, numerze wybranym lub numerze dzwoniącego, cenie połączenia.

 

Rozwiązanie z nagrywaniem po stronie nr wewnętrznych

W niektórych wypadkach zamiast podłączać się przed centralą PABX celowe jest podłączenie po stronie linii wewnętrznych. Oto lista:

 • Liczba nagrywanych wewnętrznych jest niewielka, obniżamy koszty.
 • Brak dostępu do linii miejskich.
 • Linie są liniami bezpośrednio od dostawcy usług (linie miejskie).

 

Cechy takiego systemu:

 • Linie są dowolnego typu (należy tylko dobrać odpowiednie karty do R4, wyjątek: linie do aparatów dedykowanych przez producenta PABX – tzw. systemowe).

 

Opis nagrań, w programie TELE32: 

 • data i godzina rozpoczęcia połączenia,
 • czas trwania,
 • numer kanału
 • numer wybrany (karty ISDN lub CC4),
 • należność za rozmowę (karty ISDN lub CC4),
 • numer identyfikacji abonenta dzwoniącego (karty ISDN lub CC4),
 • numer DDI lub MSN na który przyszło połączenie (dla kart ISDN)

Dla linii analogowych, aby uniknąć wad związanych z rozbijaniem lub łączeniem nagrań zalecamy dostawienie R3- dla kontroli prądu w łączu do aparatu.

 

Rozwiązania dostępu do odsłuchu 

Odsłuch nagrań i przeglądanie bilingu (rejestru rozmów) można dokonywać na komputerze dokonującym nagrań. Jest to rozwiązanie celowe, gdy można wykluczyć dostęp do komputera osób niekompetentnych i niepożądanych. Kasowanie danych w oprogramowaniu TELE32 jest zabezpieczone hasłem, lecz niestety dostęp do komputera umożliwia: wyłączenie go, manipulowanie przy okablowaniu, zmiany w ustawieniach, kasowanie plików poprzez system operacyjny itp.

Rozwiązaniem optymalnym jest umieszczenie sprzętu telekomunikacyjnego, informatycznego o kluczowym znaczeniu sieci w zabezpieczonym pomieszczeniu. Dostęp do nagrań i bilingu jest udostępniany zdalnie, przez sieć. 

 

Rozwiązania dostępu do odsłuchu na bieżąco (przysłuchiwanie/podsłuchiwanie  rozmów)

Czasami konieczne jest kontrolowanie bieżące prowadzonych rozmów. W zadaniu tym konieczny jest dodatkowe oprogramowanie: R4mCRM-odsłuch.

 • Stanowisko R4mCRM-odsłuch może być zainstalowane na tym samym, co R4_ST.
 • Oprogramowanie R4mCRM- odsłuch umożliwia:
 • obserwację stanu kanału nagrywanego: bezczynny, rozmowa,
 • wejście w tryb podsłuchu.
 • Odsłuch odbywa się na głośniku lub słuchawkach (nie są przedmiotem dostawy) komputera, na którym znajduje się R4mCRM-odsłuch.
 • Komputer nagrywający i odsłuchowy musi być w sieci i być dla siebie “widocznym” przez tą sieć.

Rozwiązania dostępu z jednym stanowiskiem sieciowym (zdalny odsłuch nagranych rozmów przez sieć)

Na rysunku pokazano najprostsze rozwiązanie, obejmujące dodatkowo jedno stanowisko sieciowe (potrzebne R4_ST). 

 • Komputery muszą być podłączone do sieci i muszą być dla siebie “widoczne” przez tą sieć..
 • Na stanowisku zdalnym możliwe są wszystkie operacje na danych, bez możliwości zmiany jakichkolwiek ustawień w komputerze nagrywającym.
 • Stanowisk zdalnych może być większa ilość.
 • Dostęp do nagrań jest chroniony kluczem sprzętowym.

EKONOMICZNA MINI NAGRYWARKA R4ATNR

nagrywanie rozmów telefonicznych na kartę pamięci microSD z 2 linii analogowych

Rozwiązania z R4ATNR i R4eATNR z odczytem przez IP:

rejestracja treści rozmów telefonicznych na dwóch liniach analogowych,
pojemność 2 linie analogowe/źródła dźwięku m.cz
wbudowany system zgłoszeniowy
wbudowana opcja kompresji nagrań
mała, wygodna obudowa,
łatwy montaż,
rejestracja CLIP,
możliwość nagrywania na żądanie,
rejestracja rozmów telefonicznych na kartę microSD (SD/SDHC)
odczyt przez kabel USB
możliwość stworzenia małego IVR
opcjonalny odczyt nagrań przez LAN (wersja R4eATNR)
R4eATNR – powiadomienia na e-mail o zdarzeniach (zdarzenia, biling)
ilość nagrywanych rozmów : 1h = 28 MB

Nowa nagrywarka R4ATNR – nowe możliwości:

Nagrywarka R4atnr pozwala na odtwarzanie komunikatu po podniesieniu słuchawki
Nowa funkcja dodatkowej kompresji nagrań – pozwala na zwiększenie liczby nagrań na karcie
Komunikaty zgłoszeniowe nagrywa się bezpośrednio z komputera
Możliwość utworzenia małego systemu zapowiedzi IVR poprzez napisanie instrukcji sterującej
Odczyt poprzez kabel USB lub czytnik kart microSD,
dostępna jest wersja R4eATNR z odczytem przez LAN i funkcjami sieciowymi
powiadomienie o zdarzeniach na e-mail
wysyłanie bilingu na e-mail