Rejestracja z central abonenckich, w dowolnym standardzie – poprzez SMDR, pliki, Internet, CTI.

Obserwacja zmian polaryzacji jako opcja dołączana do bufora. W ten sam sposób można kontrolować linie spoza centrali abonenckiej -odczyt DTMFu, CID (prezentacja numeru rozmówcy). Mała wygodna obudowa umożliwia umieszczenie opcji Np. w przełącznicy PG, do bufora dołączamy ją wygodnym kabelkiem.  

Bufor o pojemności od 4 tysięcy rozmów do setek milionów rozmów.

Dołączenie do PC poprzez RS232, USB, RS485, Internet – do wyboru! 

Oprogramowanie sterujące R3AT w pamięci “flash” – nowe wersje wczytywane bez otwierania obudowy!

 


  

 Oprogramowanie

Do R3AT dołączane jest oprogramowanie TELE32. Przy jego pomocy dokonujecie Państwo instalacji i obsługi wszystkich elementów systemu.

Oprogramowanie w czasie eksploatacji umożliwia:

Obsługę wielu operatorów różnego typu, wiele dróg przyjmowania informacji jednocześnie (Np. połączenia lokalne z SMDRu, połączenia strefowe i mm z pliku operatora).

Biling połączeń wychodzących, przychodzących, nieodebranych, niedoszłych z powodu zajętości abonenta wybranego bądź jego braku odpowiedzi, obliczanie czasu od pierwszego dzwonka do odebrania połączenia.

Budowanie bilingów każdego abonenta centrali, zarówno rzeczywistego jak i wirtualnego (kody konta, logujący się użytkownicy korzystający z jednej linii wewnętrznej itp.). Obsługa ponad 2000 abonentów.Budowanie bilingów grup abonentów: działów firmy. 

Tworzenie centrów bilingowych dla central rozproszonych.

Przesyłanie danych poprzez: 

e-mail, 
Internet, 
Sieci komputerowe WAN, 
Modem, 
Pliki.
 

 

Tworzenie dowolnych zestawień i przeglądów: połączeń „naj” (najdroższych, najdłuższych itd.), analizy wybranych numerów, analizy numerów wywołujących, czasu odebrania połączenia itd.

Wydruki według schematów zainstalowanych (faktury, paragony, zestawienia itd.), możliwość wprowadzania zmian w tych schematach, tworzenia własnych, nowych.

Wydruki na zainstalowane drukarki, jak również do plików typu txt. Eksport i import danych.

Możliwość tworzenia makroinstrukcji automatyzujących powtarzalne czynności.

Rejestr wykonywanych czynności przez obsługę. Generator strony WWW do odczytu bilingów poprzez przeglądarki internetowe.

Serwer danych umożliwiający uruchomienie na innym komputerze programu TELE32 – stanowisko zdalne (opcja).

Integracja z pozostałymi wyrobami firmy ZETKOM (CC4, R4 i CRM), umożliwiająca kompleksowe zbieranie informacji.

Bezpłatny upgrade.

 

Rodzaje rejestrowanych rozmów

Bufory R3AT rejestrują wszelkie rodzaje połączeń: wewnętrzne, lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, przebiegające poprzez wielu operatorów, wychodzące i przychodzące te, które doszły do skutku i takie, w których było wywołanie a nie doszło do połączenia ze względu na zajętość lub brak odzewu rozmówcy.

Czy dane rodzaje połączeń są rejestrowane, zależy od współpracującego sprzętu i dostępności informacji z sieci.

Współpracujące centrale abonenckie
Bufory R3AT współpracują ze wszelkimi typami central abonenckich, wszystkich producentów.

Dane mogą być wysyłane:
szeregowym portem SMDR,
poprzez sieć Internet (CTI, pliki, CSV itd.),
za pomocą plików dostarczonych przez operatorów obcych (VPN, CENTREX itp.)

Tryby pracy
Każdy bufor może pracować w następujących trybach:
Z przetwarzaniem: bufor analizuje samodzielnie dane z SMDR centrali i zapamiętuje je w pamięci sformatowanej. 
Bez analizy: bufor zapamiętuje dane takie, jakie są. Do pamięci zapisuje je z kompresją. 
Mieszanie: połowa pamięci pracuje w trybie “Z przetwarzaniem”, druga połowa “Bez analizy”.